Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Globos namų „Užuovėja“ darbuotojų vidaus darbo tvarkos taisyklės
Darbuotojų vidaus darbo tvarkos taisyklės