Vidaus tvarkos taisyklės

Globos namų „Užuovėja“ darbuotojų vidaus tvarkos taisyklės
parsisiųsti Adobe PDF formate

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017-09-04 raštas Nr. (2.28-7) SD-5076
parsisiųsti Adobe PDF formate

Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus 2017-09-04 įsakymas Nr. 1.3-210
parsisiųsti Adobe PDF formate