Vadovų darbotvarkės


Įstaigos vadovo darbotvarkėje nėra numatytų viešų susitikimų (posėdžių, pasitarimų ar kitų panašių darbinių susitikimų), kuriuose dalyvautų privačių interesų turintys asmenys.