Projektai

Projekto pavadinimas - Auginkime gyvybingą šeimą!
Projekto vykdytojas – VšĮ  Mano šeimos akademija
Projekto rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Pagrindinis projekto tikslas:  per kompleksinį darbą su visa šeima ugdyti šeimų pozityvią komunikaciją, siekiant įgalinti šeimos narius padėti vieni kitiems įveikti kylančius sunkumus, stiprinti pozityvių santykių šeimoje kūrimo įgūdžius. 
Projekto vykdymo laikotarpis: 2020.02.01- 2020.12.31
 
Projekto pavadinimas – Šeimos, pagrįstos narių savitarpio pagalba, ugdymas
Projekto vykdytojas – VšĮ  Mano šeimos akademija
Projekto rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Pagrindinis projekto tikslas – :  skatinti ir ugdyti jaunimo socialinę atsakomybę per pozityvią tėvystę  akcentuojant paauglystės problemų ir krizių įtaka tolimesniam jauno žmogaus gyvenimui bei šeimos kūrimui. 
Projekto vykdymo laikotarpis: 2015.08.01- 2015.12.31

Projekto pavadinimas – Apginkime ir saugokime ankstyvąją vaikystę

Projekto vykdytojas - VšĮ Paramos vaikams centras
Projekto rėmejas: World Childhood foundation
Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti mažų vaikų apsaugos nuo smurto ir nepriežiūros Lietuvoje sistemą, sukuriant ir įgyvendinant mokymo programas tėvams, besilaukiantiems kūdikio ir turintiems mažų vaikų, siekiant užtikrinti tinkamą šeimos pasirengimą ir palaikymą, sustiprinti sveiką šeimos funkcionavimą,  įgalinti šeimas sukurti sėkmingus sveikus santykius šeimoje, užtikrinti saugų ir sveiką vaikų ugdymą. 
Projekto vykdymo laikotarpis: 2011 rugsėjo  – 2012 rugpjūčio mėn.

Projekto pavadinimas – Socialinis projektas "Kartu galime"

Projekto vykdytojas – VšĮ "Psichosocialinės ir darbo integracijos centras"
Projekto partneriai: Socialinis partneris – Globos namai "Užuovėja"; dizainerės Vilma Statkuvienė ir Sigita Kanapienienė; UAB "Stogelis"; UAB "Jūratės stiliaus idėjų grupė"; P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centras; Šiaulių Universiteto menų fakultetas; Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.
Pagrindinis projekto tikslas – Pasitelkiant meninės odos apdirbimo tradicijas, fotografiją, internetą, paskaitas, praktinius užsiėmimus, mažinti socialinę atskirti socialiai remtino jaunimo, socialiai remtinų jaunų mamų ir visuomenės, jaunimo verslumo skatinimas.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2011 m.

Projekto pavadinimas – Mes remiame vienišas mamas paaugles ir jų mažylius

Projekto organizatoriai: Kristina Mėlynytė, Nina Larkina, Diana Grušienė, Erikas Treskovskis, Gžegož Dzvinel, Donatas Kralikauskas, Dominykas Besakirskas, Alicija Vengrovskaja, Jonas Gediminas Vaitiekūnas, Jurij Loboda.
Objektas: Globos namai "Užuovėja"
Projekto tikslas: Atkreipti visuomenės dėmesį į jaunas vienišas mamas ir jų vaikelius. Pritraukti kuo daugiau žmonių, kad jie globos namus paremtų tiek materialiai, tiek būtiniausiomis priemonėmis, prisidėdų prie mamų ir vaikų ugdymo ir lavinimo per šviečiamąją veiklą.
Projekto vykdymo laikotarpis – 2011 m.

 

Projekto pavadinimas – Šeimos, pagrįstos narių savitarpio pagalba, ugdymas

Projekto vykdytojas – VšĮ  Mano šeimos akademija
Projekto rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Pagrindinis projekto tikslas – skatinti savarankiškos ir gyvybingos šeimos narių tarpusavio pagalbą sprendžiant šeimos krizes, vykdant švietėjišką veiklą, susijusią su šeimos vertės visuomenėje atskleidimu ir pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymu bei ankstyvos tėvystės tarp nepilnamečių prevencija.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 rugpjūtis  –  gruodis