Paieška
*alt_site_homepage_image*

Į Pagalbos centrą priimami vaikai, galimai nukentėję nuo seksualinės prievartos. 
Registracija vykdoma planine ir skubos tvarka.

Registracija planine tvarka

Norint užregistruoti vaiką, pirmiausia reikia kreiptis telefonu į Pagalbos centro psichologus (8 691 31533; 8 600 75189; 8 672 93649; 8 607 82811). Pokalbio metu suderinama vaiko atvykimo data ir laikas. Dažniausiai vaikų priėmimai organizuojami pirmadienį, pirmoje dienos pusėje, o išleidimai – trečiadienį antroje dienos pusėje. Registruojant vaiką prašome informuoti, jei norėtumėte, kad vaikas būtų Pagalbos centre apgyvendintas su lydinčiu asmeniu bei jei vaiko dažniausiai vartojama kalba yra ne lietuvių.
Susitarus dėl vaiko priėmimo užpildoma, pasirašoma ir elektroniniu paštu info@uzuoveja.lt pateikiama prašymo priimti vaiką į Pagalbos centrą forma. Prašymą pateikti gali tik vaiko atstovas pagal įstatymą, vaiko teisių apsaugos specialistai, teisėsaugos pareigūnai.

Prašymo priimti vaiką forma (pildo vaiko įstatyminis atstovas)
Prašymo priimti vaiką forma (pildo teisėsaugos pareigūnai, vaiko teisių apsaugos specialistai)
Prašymo forma dėl pagalbos nuotoliniu būdu vaikui
Prašymo forma dėl pagalbos nuotoliniu būdu vaiko atstovui pagal įstatymą

Atsiuntę prašymą, savo nurodytu elektroniniu paštu gausite raštišką patvirtinimą apie vaiko priėmimą į Pagalbos centrą. Jame bus nurodyta informacija apie suderintą vaiko atvykimo laiką bei vietą ir pagrindines Pagalbos centro taisykles.
Jei vaikas dėl pasikeitusių aplinkybių (pvz., dėl ligos ar nusprendus atsisakyti Pagalbos centro paslaugų) sutartu laiku neatvyks, apie tai būtina informuoti Pagalbos centro psichologus telefonu (8 691 31533; 8 600 75189; 8 672 93649; 8 607 82811) arba elektroniniu paštu (info@uzuoveja.lt). Esant poreikiui, vaiko atvykimą galima nukelti vėlesniam laikui.
Siekiant sudaryti optimalias sąlygas psichologiniam įvertinimui, rekomenduojama, kad Pagalbos centre vaikai būtų apgyvendinami vieni. Išskirtinėse situacijose, pavyzdžiui, kai registruojamas itin mažas vaikas, vaikai gali būti apgyvendinami su suaugusiuoju, kurį vaikas pažįsta ir kuriuo pasitiki bei kurio buvimas su vaiku nedarys įtakos vertinimo procesui. Atkreipiame dėmesį, kad kartu apgyvendintiems vaiką lydintims asmenims maitinimas nėra teikiamas.

Į Pagalbos centrą nepriimami vaikai, turintys viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamų ligų požymių, apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų.

 

Registracija skubos tvarka

Skubiais atvejais, kuomet prievarta įvykusi 72 val. laikotarpiu, vaikas gali būti priimamas į Pagalbos centrą visą parą, paskambinus skubiai registracijai skirtu telefono numeriu 8 675 19244. Atkreipiame dėmesį, kad šis telefono numeris skirtas tik registracijai skubos tvarka, kuomet vaiką į Pagalbos centrą norima atvežti ne darbo valandomis. Visais kitais klausimais prašome kreiptis į Pagalbos centro psichologus (8 691 31533; 8 600 75189; 8 672 93649; 8 607 82811) darbo laiku.

Skubos tvarka registruojant vaiką, prašymas priimti pildomas atvykus į Pagalbos centrą.

Atkreipiame dėmesį, kad vaikui į Pagalbos centrą atvykus tėvų ar globėjų prašymu, Pagalbos centras apie vaiko atvykimą raštu informuoja vaiko teisių apsaugos skyrių pagal vaiko gyvenamąją vietą bei prokuratūrą.