Paieška
*alt_site_homepage_image*

Vaikų teisinės apklausos Pagalbos centre vykdomos tik teisėsaugos pareigūnų prašymu.

Pagalbos centre sudaromos visos reikiamos sąlygos, kad atliekama vaiko apklausa atitiktų Baudžiamojo proceso kodekse nustatytus reikalavimus. Teisinės apklausos vykdomos specialiame vaiko apklausos kambaryje tik nuotoliniu būdu per elektroninę teismų sistemą, užtikrinant, kad vaikas negirdėtų ir nematytų kitų proceso dalyvių.

Teisėsaugos pareigūnams, norintiems Pagalbos centre suorganizuoti vaiko teisinę apklausą, būtina iš anksto suderinti apklausos laiką su Pagalbos centro psichologais (8 691 31533; 8 600 75189; 8 672 93649; 8 607 82811). Suderinus teisinės apklausos laiką su visais suinteresuotais asmenimis, būtina informuoti Pagalbos centrą apie būsimą apklausą oficialiu raštu. Siekiant kokybiško teisinės apklausos atlikimo, Pagalbos centro psichologams svarbu iš anksto susipažinti su apklausai svarbiais bylos duomenimis.

Apklausos vaizdo ir garso įrašą atlieka apklausą organizuojantis teismas. Apklausos protokolai bei vaizdo įrašai Pagalbos centre nesaugomi.