Paieška
*alt_site_homepage_image*

Pagalbos centre teikiamos trumpalaikės kompleksinės paslaugos nuo seksualinės prievartos galimai nukentėjusiems vaikams bei jų šeimos nariams. 

Pagalbos centre paslaugas gali gauti vaikai nuo gimimo iki 18 metų, kurie yra:

  • galimai nukentėję nuo seksualinės prievartos;
  • nukentėję nuo seksualinės prievartos (teismo įrodyta);
  • įtariami atlikę seksualinio pobūdžio nusikalstamą veiką (siekiant įvertinti paties vaiko galimai patirtą seksualinį išnaudojimą).

Pagrindinės Pagalbos centre teikiamos paslaugos yra orientuotos į vaiko dalyvavimą ikiteisminio tyrimo procese dėl galimai patirtos seksualinės prievartos. Pagalbos centre gali vykti:

Pilną teikiamų paslaugų aprašymą galite rasti čia.

Globos namuose „Užuovėja“ taip pat vykdomi mokymai specialistams apie seksualinio smurto prieš vaikus atpažinimą bei tinkamą reagavimą, pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą socialinių darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programą. Taip pat organizuojamos į seksualinio smurto prevenciją nukreiptos šviečiamosios veiklos vaikams.