Paieška
*alt_site_homepage_image*

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras, veikiantis nuo 2016 m. birželio 3 d. yra vienintelis specializuotas centras Lietuvoje, kuriame po vienu stogu sutelktos visos paslaugos, reikalingos tiriant seksualinio smurto prieš vaikus atvejus. Pagalbos centre teikiama nemokama trumpalaikė kompleksinė pagalba vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos, bei jų šeimos nariams.

Paslaugos teikiamos vaikui draugiškoje ir palankioje aplinkoje:

  • užtikrinant vaiko teises ir geriausius interesus;
  • užtikrinant vaiko amžių bei brandą atitinkantį bendravimą;
  • laikantis lygybės ir nediskriminavimo principo;
  • siekiant išvengti antrinio traumavimo.

Vaikams ir jų šeimos nariams teikiamos paslaugos yra nemokamos.