Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras

Kontaktinių paslaugų teikimas Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre yra atnaujintas. 

Vaikų registracija į Pagalbos centrą vykdoma kreipiantis šiais telefonų numeriais: 8 672 93677, 8 672 93649, 8 607 82811.

Prašymo priimti vaiką forma (pildo vaiko įstatyminis atstovas)
Prašymo priimti vaiką forma (pildo teisėsaugos pareigūnai, vaiko teisių apsaugos specialistai)
Prašymo forma dėl pagalbos nuotoliniu būdu 

El. paštas prašymų pateikimui: info@uzuoveja.lt

Paslaugų teikimo metu būtinųjų bei draudžiamų daiktų sąrašas

Visą parą budintys specialistai 
Tel.: 8 675 19244
Tel.: 8 675 59443

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre teikiamos paslaugos yra nemokamos

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre teikiamos paslaugos

_________________________________________________________

KVIEČIAME PARSISIŲSTI LANKSTINUKUS
Lankstinukas apie Pagalbos centrą
Lankstinukas kaip papasakoti vaikui apie Pagalbos centrą
Lankstinukas "Mano kūno saugumo taisyklės"
Lankstinukas "Kaip atpažinti seksualinę prievartą patyrusį vaiką ir ką daryti" I dalisII dalis
 

Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Telefono Nr.
Direktorė Gytė Bėkštienė gyte.bekstiene@uzuoveja.lt 8 678 24965
8 5 2485303
Vyriausioji socialinė darbuotoja Ramunė Kuolienė ramune.kuoliene@uzuoveja.lt 8 5 2485303
Socialinė darbuotoja Rasa Visockė rasa.visocke@uzuoveja.lt 8 671 70075
8 5 2405831
Psichologė Vilma Paliaukienė vilma.paliaukiene@uzuoveja.lt 8 618 77520
Psichologė  Ieva Šukelienė ieva.sukeliene@uzuoveja.lt 8 672 93677
Psichologė  Silvija Milimavičiūtė silvija.milimaviciute@uzuoveja.lt 8 607 82811
Psichologė  Rūta Urbaitytė ruta.urbaityte@uzuoveja.lt  8 672 93649
Psichologė Inga Jonaitienė inga.jonaitiene@uzuoveja.lt 8 600 75189
Psichologė
(tikslinėse atostogose)
Augustina Debesiūnienė    
Psichologas Marius Snežko marius.snezko@uzuoveja.lt  8 691 31533

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre vykdomi nemokami mokymai "Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas". Daugiau informacijos galite rasti čia.

Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus 2018-08-06 įsakymas Nr. 1.3-247 „ Dėl Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus 2017-09-13 įsakymo Nr. 1.3-219 „Dėl vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“
Vidaus tvarkos taisyklės

Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministro 2016 m. liepos 14 d. Įsakymo Nr. A1-353 "Dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo (2020-07-16)
Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministro 2016 m. liepos 14 d. Įsakymo Nr. A1-353 "Dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo
Įsakymas dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo (lietuvių k.)
Įsakymas dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo (anglų k.)