Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras

DĖMESIO!
Globos namai „Užuovėja“, vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu "Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių", laikinai stabdo vaikų priėmimą į Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą (išskyrus ypatingos skubos atvejus). Vaikai nebus priimami iki 2020 m. balandžio mėn. 13 d. imtinai, šis terminas, esant būtinybei, gali būti pratęstas. 

Informacija dėl vaikų priėmimo į Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą bus skelbiama interneto svetainėje www.uzuoveja.lt

Nors vaikų priėmimas laikinai sustabdytas, tačiau psichologai konsultuoja nuotoliniu būdu. Internetinio ryšio priemonėmis bei telefonu teikiame nemokamas konsultacijas tiek specialistams, tiek privatiems asmenims. Darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00 – 16:45 val., penktadieniais 8:00 – 15:30 val.) konsultuoja psichologai, o visą parą 7 dienas per savaitę kviečiame kreiptis į budintį specialistą. 

Budintis specialistas 8 675 19244, 8 675 59443
Psichologė Tautvilė Gabnytė – Nagi 8 600 75189 
Psichologė Ieva Šukelienė 8 672 93677
Psichologė Silvija Milimavičiūtė 8 607 82811
Psichologė Rūta Urbaitytė 8 607 82811
Psichologė Vilma Paliaukienė 8 618 77520

_________________________________________________________

KVIEČIAME PARSISIŲSTI LANKSTINUKUS
Lankstinukas apie Pagalbos centrą
Lankstinukas kaip papasakoti vaikui apie Pagalbos centrą
Lankstinukas "Mano kūno saugumo taisyklės"
Lankstinukas "Kaip atpažinti seksualinę prievartą patyrusį vaiką ir ką daryti" I dalisII dalis
 

Visą parą budintys specialistai 
Tel.: 8 675 19244
Tel.: 8 675 59443

Prašymo priimti vaiką forma El. paštas prašymų pateikimui: info@uzuoveja.lt

Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Telefono Nr.
Direktorė Gytė Bėkštienė gyte.bekstiene@uzuoveja.lt 8 678 24965
8 5 2485303
Ūkio skyriaus vedėja Lina Butvidienė lina.butvidiene@uzuoveja.lt 8 673 53148
Vyriausioji socialinė darbuotoja Ramunė Kuolienė ramune.kuoliene@uzuoveja.lt 8 5 2485303
Socialinė darbuotoja Rasa Kairytė rasa.kairyte@uzuoveja.lt 8 671 70075
8 5 2405831
Psichologė Vilma Paliaukienė vilma.paliaukiene@uzuoveja.lt 8 618 77520
Psichologė  Tautvilė Gabnytė – Nagi tautvile.gabnyte@uzuoveja.lt 8 60075189
Psichologė  Ieva Šukelienė ieva.sukeliene@uzuoveja.lt 8 67293677
Psichologė  Silvija Milimavičiūtė silvija.milimaviciute@uzuoveja.lt 8 607 82811
Psichologė  Rūta Urbaitytė ruta.urbaityte@uzuoveja.lt  8 607 82811
       

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre vykdomi nemokami mokymai "Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas". Daugiau informacijos galite rasti čia.

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro STATISTINIAI DUOMENYS 2016.06.03 – 2019.01.15

Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus 2018-08-06 įsakymas Nr. 1.3-247 „ Dėl Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus 2017-09-13 įsakymo Nr. 1.3-219 „Dėl vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“
Vidaus tvarkos taisyklės

Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministro 2016 m. liepos 14 d. Įsakymo Nr. A1-353 "Dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo
Įsakymas dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo (lietuvių k.)
Įsakymas dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo (anglų k.)