Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras

Prašymo priimti vaiką forma El. paštas prašymų pateikimui: info@uzuoveja.lt
Lankstinukas apie Pagalbos centrą

Visą parą budintys specialistai 
Tel.: 8 675 19244
Tel.: 8 675 59443

Direktorė
Gytė Bėkštienė

El.paštas: gyte.bekstiene@uzuoveja.lt
Tel.: 8 678 24965         

Vyr. socialinė darbuotoja
Ramunė Kuolienė
Tel.: 8 5 2485303
El. paštas: ramune.kuoliene@uzuoveja.lt 

Psichologė
Vilma Paliaukienė
Tel.: 8 618 77520, 8 607 82811
El. paštas: vilma.paliaukiene@uzuoveja.lt

Psichologė
Tautvilė Gabnytė – Nagi
Tel.: 8 600 75189
El. paštas: tautvile.gabnyte@uzuoveja.lt

Psichologė
Ieva Šukelienė
Tel.: 8 672 93677
El. paštas: ieva.sukeliene@uzuoveja.lt

Psichologė
Violeta Šimienė
Tel.: 8 672 93649
El. paštas: violeta.simiene@uzuoveja.lt  

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre vykdomi nemokami mokymai "Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas". Daugiau informacijos galite rasti čia.

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro STATISTINIAI DUOMENYS 2016.06.03 – 2019.01.15

Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus 2018-08-06 įsakymas Nr. 1.3-247 „ Dėl Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus 2017-09-13 įsakymo Nr. 1.3-219 „Dėl vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“
Vidaus tvarkos taisyklės

Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministro 2016 m. liepos 14 d. Įsakymo Nr. A1-353 "Dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo
Įsakymas dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo (lietuvių k.)
Įsakymas dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo (anglų k.)