Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras

Prašymo priimti vaiką forma El. paštas prašymų pateikimui: info@uzuoveja.lt
Lankstinukas apie Pagalbos centrą
Lankstinukas kaip papasakoti vaikui apie Pagalbos centrą

Visą parą budintys specialistai 
Tel.: 8 675 19244
Tel.: 8 675 59443

Pareigos Vardas, pavardė El. paštas Telefono Nr.
Direktorė Gytė Bėkštienė gyte.bekstiene@uzuoveja.lt 8 678 24965
8 5 2485303
Vyriausioji socialinė darbuotoja Ramunė Kuolienė ramune.kuoliene@uzuoveja.lt 8 5 2485303
Socialinė darbuotoja Rasa Kairytė rasa.kairyte@uzuoveja.lt 8 671 70075
8 5 2405831
Psichologė Vilma Paliaukienė vilma.paliaukiene@uzuoveja.lt 8 618 77520
Psichologė  Tautvilė Gabnytė – Nagi tautvile.gabnyte@uzuoveja.lt 8 60075189
Psichologė  Ieva Šukelienė ieva.sukeliene@uzuoveja.lt 8 67293677
Psichologė  Violeta Šimienė violeta.simiene@uzuoveja.lt 8 67293649
Psichologė  Rūta Urbaitytė ruta.urbaityte@uzuoveja.lt  8 607 82811
Psichologė  Silvija Milimavičiūtė silvija.milimaviciute@uzuoveja.lt 8 607 82811

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre vykdomi nemokami mokymai "Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas". Daugiau informacijos galite rasti čia.

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro STATISTINIAI DUOMENYS 2016.06.03 – 2019.01.15

Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus 2018-08-06 įsakymas Nr. 1.3-247 „ Dėl Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus 2017-09-13 įsakymo Nr. 1.3-219 „Dėl vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“
Vidaus tvarkos taisyklės

Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministro 2016 m. liepos 14 d. Įsakymo Nr. A1-353 "Dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo
Įsakymas dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo (lietuvių k.)
Įsakymas dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo (anglų k.)