Paieška
*alt_site_homepage_image*

Ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa suaugusioms moterims su proto ir/ar psichikos negalia, dėl kurios jos negeba gyventi savarankiškai ir kurioms būtina nuolatinė specialistų pagalba. 

Suaugusių asmenų su negalia padalinyje teikiamų paslaugų aprašymas

Laikino atokvėpio paslauga teikiama suaugusioms moterims su negalia (sunkia negalia), kurioms nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose prižiūri, globoja kartu gyvenančias suaugusias moteris su proto ir/ar psichikos negalia, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius. Pažymėtina, kad globos namuose „Užuovėja“ laikino atokvėpio paslauga nėra teikiama moterims, kurioms nustatytas slaugos poreikis.
Laikino atokvėpio paslaugos aprašymas

Socialinės globos kainos
2022 m. socialinės globos kainos
Laikino atokvėpio paslaugos kaina asmeniui su negalia – 29,67 Eur/parai, kaina asmeniui su sunkia negalia – 31,67 Eur/parai.