Paieška
*alt_site_homepage_image*

Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus suaugusius asmenis su negalia:
• neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas dėl apgyvendinimo globos namuose;
• savivaldybės nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);
• asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
• savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
• asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);
• socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas);
• darbingumo lygio pažyma arba specialiojo poreikio lygio nustatymo pažyma;
• teismo nutartis dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir dėl globėjo paskyrimo;
• medicinos dokumentų išrašas F-027/a (privalomi TBC, ŽIV, WAR, virusinio hepatito tyrimai), informacija apie asmens sveikatą: pagrindinę diagnozę, gretutinius susirgimus ir komplikacijas, persirgtas ligas, galinčias daryti įtaką tolimesniam gydymui, trumpą ligų anamnezę, šiuo metu paskirtą gydymą (pagrindinės ligos ir gretutinių ligų), slaugos/priežiūros, specialaus maitinimo poreikį, žinomas alergines reakcijas, emocijų ir elgesio ypatumus;
• kompensuojamų vaistų pasas;
• banko sąskaitos sutartis.