PROJEKTAS „VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, PAGALBOS CENTRO STEIGIMAS”

menu_logo

 

Apie projektą2014 m. liepos 01 d. buvo pasirašyta „VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, PAGALBOS CENTRO STEIGIMAS (Nr. 2014/4-9-8) įgyvendinimo sutartis. Projektas vykdomas pagal 2009- 2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 “Rizikos grupės vaikai ir jaunimas” priemonę. Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis kartu su partneriu – Islandijos vyriausybine vaiko teisių apsaugos agentūra „Barnaverndarstofa“.

 

 

 Projekto tikslas. Įgyvendinant projektą globos namai “Užuovėja” nori įsteigti specializuotų kompleksinių paslaugų įstaigą Lietuvoje, vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo, bei jų šeimų nariams, tuo pačiu užtikrinti koordinuotą tarpžinybinį bendradarbiavimą. Centre bus teikiama kompleksinė pagalba (psichologinė, socialinė, teisinė, medicininė).

 

menu_logo

 

 

Projekto rezultatas. Įgyvendinus projektą planuojama įsteigti Centrą vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos. Taip pat šio centro dėka bus teikiamos kompleksinės (socialinės, psichologinės, sveikatos priežiūros, teisinės) paslaugos vaikams ir jų šeimų nariams. Be to projekto įgyvendinimo metu bus patobulintos specialistų tokių kaip: savivaldybių tarnautojų, gydytojų, teisėsaugos specialistų, psichologų, profesinės kompetencijos reikalingos darbui su vaikais.

 

Busimo centro veikla. Centre bus teikiamos tokios kompleksinės paslaugos:

 

 • Laikinas apgyvendinimas -vaikams ir nesmurtaujantiems jų tėvams (globėjams).

 • Tyrimo apklausa - centre bus įrengta speciali „draugiška“ vaikui apklausos patalpa su specialia įranga, leidžiančia saugiai apklausti vaiką apie jo patirtį ir padaryti apklausos įrašą.

 • Medicininis ištyrimas centre bus įrengtas specialus vaikui „draugiškas“ kabinetas, kuriame vaiką galės apžiūrėti gydytojai ir įvertinti patirtos traumos požymius ir bendrą vaiko sveikatos būklę.

   Taip pat bus atliekami kiti nemažiau svarbūs darbai: psichologinis vaiko įvertinimas, socialinės vaiko aplinkos įvertinimas, psichologinė pagalba vaikui.

   

  Projekto trukmė – 22 mėnesiai.

  Projekto finansuojama suma – 2.988.032,40 Lt.