Paieška
*alt_site_homepage_image*

Atvykstant į Pagalbos centrą svarbu turėti priėmimo metu reikalingus dokumentus bei laikino apgyvendinimo metu vaikui būtinus daiktus.
Priėmimo metu reikalingi dokumentai:
- vaiko asmens dokumentas;
- dokumentai apie vaiko turimą negalią ir (ar) specialiuosius poreikius (jei nustatyta);
- vaiką lydinčio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- vaiko atstovavimą įrodantys dokumentai (jei vaiko atstovas (-ai) pagal įstatymą ne biologiniai
tėvai);
- įgaliojimas (jei vaiką atveža ir (ar) pasiima ne atstovas pagal įstatymą ar vaiko teisių apsaugos specialistai, ar teisėsaugos pareigūnai);

Svarbu, kad vaiką atlydintis asmuo nebūtų itin šališkas tyrimo atžvilgiu ir galėtų suteikti informacijos apie galimai patirto seksualinio smurto aplinkybes, vaiko specialiuosius poreikius, savižalos istoriją, sveikatą, elgesį, emocinę būseną, mokymosi pasiekimus, šeimos situaciją, gaunamą psichologinę pagalbą. Atlydint vaiką rekomenduotina susiplanuoti apie valandą registracijos dokumentų pildymui bei pirminiam pokalbiui su psichologu apie vaiką.

Laikino apgyvendinimo metu reikalingi daiktai:
- gydytojo paskirti medikamentai (su jų vartojimo nurodymais konkrečiam vaikui);
- pakaitiniai rūbai;
- miego rūbai;
- asmens higienos priemonės;
- šlepetės.

Pagalbos centre vaikams bei kartu su jais apgyvendintiems lydintiems asmenims draudžiami turėti daiktai:
- mobilieji telefonai (galimybė vaikui bendrauti su tėvais ar globėjais užtikrinama naudojantis įstaigos telefonais);
- įrenginiai, turintys vaizdo ir (ar) garso įrašymo galimybę;
- fotoaparatai;
- dūžtantys daiktai ir dūžtančių dalių turintys daiktai;
- aštriabriauniai ir (ar) smailūs daiktai;
- alkoholiniai gėrimai, kvepalai, odekolonai ir kiti gaminiai, kurių sudėtyje yra spirito;
- tabako gaminiai, elektroninės cigaretės, IQOS;
- narkotinės bei kitos psichoaktyvios medžiagos;
- cheminės medžiagos, išskyrus esančias kosmetikos gaminiuose;
- degtukai ir kiti daiktai, kuriais galima sukelti ugnį;
- taip pat į Pagalbos centrą negalima atsivežti gyvūnų.

Už tai, kad vaikas neturėtų draudžiamų daiktų, atsakingas vaiką atlydėjęs asmuo.

Pasibaigus apgyvendinimo terminui, vaiką iš Pagalbos centro gali išsivežti jo įstatyminis atstovas, vaiko teisių apsaugos specialistai ar teisėsaugos pareigūnai. Kiti asmenys vaiką pasiimti gali tik pateikę įgaliojimą.

Į Pagalbos centrą nepriimami vaikai, turintys viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamų ligų požymių, apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų.