Paslaugos

Globos namai „Užuovėja“ užtikrina ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai teikti apgyvendinami suaugę asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

Globos namai „Užuovėja“ teikia kompleksinę (psichologinę, socialinę, teisinę, medicininę) ir kitą pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo, ir jų tėvams, įtėviams (globėjams).

Globos namuose teikiamos šios paslaugos           
Suaugusių asmenų su negalia padalinyje teikiamos paslaugos.
Laikino atokvėpio paslaugos.

Laikino atokvėpio paslaugos kaina asmeniui su negalia – 29,67 Eur/parai, kaina asmeniui su sunkia negalia – 31,67 Eur/parai.

Socialinės globos kaina asmeniui
2021 m. socialinės globos kaina
2022 m. socialinės globos kaina

Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus suaugusius asmenis su negalia:

 • neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas dėl apgyvendinimo globos namuose;
 • savivaldybės nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
 • savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);
 • socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas);
 • darbingumo lygio pažyma arba specialiojo poreikio lygio nustatymo pažyma;
 • teismo nutartis dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir dėl globėjo paskyrimo;
 • medicinos dokumentų išrašas F-027/a (privalomi TBC, ŽIV, WAR, virusinio hepatito tyrimai), informacija apie asmens sveikatą: pagrindinę diagnozę, gretutinius susirgimus ir komplikacijas, persirgtas ligas, galinčias daryti įtaką tolimesniam gydymui, trumpą ligų anamnezę, šiuo metu paskirtą gydymą (pagrindinės ligos ir gretutinių ligų), slaugos/priežiūros, specialaus maitinimo poreikį, žinomas alergines reakcijas, emocijų ir elgesio ypatumus;
 • kompensuojamų vaistų pasas;
 • banko sąskaitos sutartis.