Paieška
*alt_site_homepage_image*

Pagalbos centre, pagal poreikį, vaikui atliekama medicininė teismo eksperto apžiūra, bendradarbiaujant su Valstybine teismo medicinos tarnyba.

Medicininė teismo eksperto apžiūra vaikui atliekama tik esant raštiškam ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teisėjo pavedimui (gavus raštišką užduotį atlikti objektų tyrimą, adresuotą Pagalbos centrui arba Valstybinei teismo medicinos tarnybai).

Medicininė teismo eksperto apžiūra vaikui atliekama bet kuriuo paros metu, specializuotoje Pagalbos centro patalpoje, aprūpintoje reikiama įranga, iškviečiant teismo medicinos ekspertą iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos.