ĮSAKYMAS DĖL KOMPLEKSINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKAMS, GALIMAI NUKENTĖJUSIEMS NUO SEKSUALINIO IŠNAUDOJIMO, REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

Kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijos.