Naujienos

Globos namams "Užuovėja" suteikta teisė naudotis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu kanalu

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Globos namams „Užuovėja“ suteikta teisė naudotis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu kanalu, skirtu teikti informaciją apie pažeidimus įstaigoje. 

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

  1. tiesiogiai kompetentingam subjektui, t. y. ministerijoje paskirtam darbuotojui, asmenų grupei ar padaliniui, kuris administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus;
  2. siųsti informaciją ministerijos elektroninio pašto adresu pranesk@socmin.lt.

Informacija teikiama laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą galimai padarė, daro ar rengiasi padaryti, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, jei su pranešime nurodyta įstaiga sieja tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai, kontaktinius duomenis. Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Rekomenduojama nurodyti informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, jei jie yra žinomi, pateikti duomenis apie pažeidimo liudytojus, jei jie yra žinomi, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti. 

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas
Informacijos apie pažeidimus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas

 

NEMOKAMI MOKYMAI „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas“

Globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras vykdo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programą „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas“. Programos trukmė: 8 valandos, programos kodas: SD20180104. Išduodami pažymėjimai. 

2019 m. mokymų datos:
Sausio mėn. 8, 9, 22 d., vasario mėn. 6, 20 d., kovo mėn. 6, 14, 19, 20, 27 d., balandžio mėn. 3, 4, 10, 17, 25 d., gegužės mėn. 8, 15, 21 d., liepos mėn. 25 d., rugsėjo mėn. 11, 18, 25 d., spalio mėn. 1, 3, 9, 16, 23, lapkričio mėn. 13, 20, 27 d.

2019 m. mokymų vietų skaičius užpildytas, vykdoma registracija 2020 m.

2020 m. mokymų datos: sausio mėn. 15, 30 d., vasario mėn. 13, 20 d., kovo mėn. 5, 19 d., balandžio mėn. 2, 16, 30 d., gegužės mėn. 7, 14, 21 d. 
Laisvų vietų yra: 2020 m. sausio mėn. 15 d., 2020 m. kovo mėn. 19 d., balandžio mėn. 16 d. Registruotis galima elektroniniu paštu vilma.paliaukiene@uzuoveja.lt, nurodant savo vardą, pavardę, pareigas, darbovietės pavadinimą, el. pašto adresą. Esant poreikiui, mokymų datų 2020 m. bus organizuojama papildomai.
Iš vienos įstaigos susidarius 8 – 12 žmonių grupei, mokymų datą 2020 m. galime derinti individualiai.
Mokymai vykdomi Vilniuje, į kitus miestus nevykstame. 
Kilus klausimams kviečiame skambinti telefonu 8618 77520.
 

 mok2 mok1 mok3

 

Susitikimas „Seksualinis smurtas prieš vaikus: kaip atpažinti ir reaguoti“ VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų ligų klinikoje

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės kvietimu, 2019 m. sausio mėn. 15 d. susitiko su Vaikų ligų klinikos gydytojais, aptarti kaip reaguoti įtarus, jog vaikas nukenčia nuo seksualinės prievartos bei kaip atpažinti nukentėjusį vaiką. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi bei numatytos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

mok4

Susitikimas su Estijos Vaiko namo specialistais

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre Vilniuje 2018 m. gruodžio mėn. 7 dieną įvyko susitikimas su Estijos Vaiko namo specialistėmis Lilia Tkatš ir Ave Kasenōmm. Taline ir Tartu veikiantys Vaiko namo padaliniai pagalbą ėmė teikti 2018 metais. Jie remiasi tuo pačiu islandų Barnahus modeliu kaip ir Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras Vilniuje. Šių centrų tikslas – kurti vaikui draugišką ir palankią aplinką, kurioje visos reikiamos paslaugos būtų sutelktos po vienu stogu ir nuo seksualinės prievartos galimai nukentėjusiems vaikams nebereikėtų keliauti po skirtingas institucijas. 
          Susitikimo metu Lietuvos ir Estijos specialistai dalinosi gerąją patirtimi, aptarė kompleksinės pagalbos vaikams bei jų šeimos nariams teikimą, užmezgė bendradarbiavimo ryšius, kurie bus tęsiami ir ateityje.

1 2 3 4 65

 

Pagalbos centro vizitai įvairiuose Lietuvos miestuose

Globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras nuo 2016 m. birželio 3 d. teikia paslaugas seksualinį smurtą patyrusiems vaikams bei jų šeimos nariams. Pagalbos jiems procese ypatingai svarbus įvairių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas, todėl Pagalbos centras, siekdamas, kad jis būtų sklandus, efektyvus, užtikrinantis geriausią vaiko interesą, spalio ir lapkričio mėnesiais iniciavo 9 tarpžinybinius susitikimus su teisėsaugos pareigūnais, prokurorais, vaiko teisių apsaugos bei kitais specialistais įvairiuose Lietuvos miestuose. Susitikta su 106 įvairių įstaigų atstovais.

Susitikimai vyko Alytuje, Varėnoje, Šiauliuose, Ukmergėje, Klaipėdoje, Ignalinoje, Marijampolėje, Panevėžyje bei Vilniuje. Juose dalyvavo vaiko teisių apsaugos specialistai iš 35 savivaldybių: Alytaus, Varėnos, Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Kelmės, Telšių, Akmenės, Ukmergės, Jonavos, Anykščių, Klaipėdos miesto ir rajono, Palangos, Rietavo, Šilutės, Šilalės, Plungės, Kretingos, Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Utenos, Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šakių, Lazdijų, Prienų, Panevėžio miesto ir rajono, Biržų, Pasvalio, Kėdainių. Į susitikimus atvyko policijos pareigūnai iš Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Ignalinos, Klaipėdos, Ukmergės, Širvintų, Jonavos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių. Dalyvavo prokurorai iš Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus. Taip pat susitikta su atstovais iš Panevėžio m. savivaldybės Švietimo ir jaunimo skyriaus, Klaipėdos m. savivaldybės Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus socialinių paslaugų poskyrio, Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus, BĮ Klaipėdos m. Šeimos ir vaiko gerovės centro, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro Pagalbos socialinės rizikos šeimoms skyriaus, Ukmergės raj. savivaldybės IT ir viešųjų ryšių skyriaus, Alytaus m. švietimo skyriaus.

Tarpžinybinių susitikimų metu plačiau pristatyta Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro veikla, primenant, kad čia vaikai gali gauti laikino apgyvendinimo paslaugą (3 paroms, esant poreikiui ir ilgesniam laikui), jiems atliekamas psichologinis įvertinimas, teisinės apklausos, teismo medicinos eksperto apžiūros. Diskusijų metu ieškota būdų, leidžiančių užtikrinti, kad vaikui teikiama pagalba būtų kuo efektyvesnė, kad į jos teikimo procesą organizuotai įsijungtų įvairios pagalbą teikiančios įstaigos. Akcentuota, jog siekiama, kad teisminis procesas būtų kuo sklandesnis ir saugantis vaiką nuo pakartotinio traumavimo.

Šioje nuorodoje išsamesnė informacija apie Ukmergėje vykusį tarpžinybinį susitikimą:

http://www.ukmerge.lt/popup2.php?ru=3duqmrI0Y7&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=4815

Konferencijų salė

 

Pagalbos centras vyksta į darželius

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras organizuojama šviečiamojo pobūdžio susitikimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Dažnam suaugusiam atrodo, kad tokie maži vaikai nuo seksualinės prievartos nenukenčia, vyrauja požiūris, kad seksualinio smurto aukos yra paauglės merginos, tačiau net 18% vaikų iš visų apsilankiusiųjų Pagalbos centre yra ikimokyklinio amžiaus. Suaugusiųjų nežinojimas bei paties mažamečio vaiko nesupratimas, kad su juo atliekami veiksmai yra netinkami, didina riziką, kad seksualinio pobūdžio nusikaltimai su ikimokyklinukais bus neatskleisti, vaikas nesulauks pagalbos ir toliau bus traumuojamas.

Pagalbos centras, siekdamas atlikti visuomenės švietimo veiklas vaikų apsaugos nuo seksualinės prievartos srityje, vyksta į darželius susitikti su jų darbuotojais. Susitikimuose pasakojama apie seksualinės prievartos atpažinimą, reagavimo ir pagalbos būdus.

Kviečiame ir pačius darželius kreiptis į Pagalbos centrą dėl šviečiamojo pobūdžio susitikimų. Atvyksime į Jūsų darželį Jums patogiu metu.  

Primename, kad visos Pagalbos centro teikiamos paslaugos klientams yra nemokamos. 

Darželiai