Informacija įstaigos gyventojų artimiesiems

Informuojame, kad Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo laikotarpiu, įstaigos gyventojus gali lankyti tik galimybių paso reikalavimus atitinkantys asmenys (išimtis taikoma tik dėl terminalinės sveikatos būklės gyventojų).

Lankytojai, lankymo laiką bei trukmę privalo suderinti iš anksto su globos namų socialiniais darbuotojais, kreipdamiesi įstaigos interneto svetainėje www.uzuoveja.lt nurodytais telefono numeriais arba el. paštu.

Lankymo metu lankytojai privalo naudoti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (išskyrus vaikus iki 6 metų amžiaus) bei užėję į įstaigos teritoriją dezinfekuotis rankas.