Gyventojų užsiėmimai 2018 m.

užimtumas 15 užimtumas 14 dav

    užimtumas 9 užimtumas 8  užimtumas 6 šuo

užimtumas 5 užimtumas 4 užimtumas 3 dav

 sdr dav 

dav