Globos namai “Užuovėja” steigia antruosius grupinio gyvenimo namus

Globos namai „Užuovėja“ neskelbiamų derybų būdu Vilniaus miesto savivaldybėje įsigijo nekilnojamąjį turtą globos namų veiklai vykdyti (ilgalaikės socialinės globos teikimui, steigiant grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia). Tai jau antrieji globos namų „Užuovėja“ grupinio gyvenimo namai, skirti užtikrinti neįgaliųjų asmenų individualius poreikius atitinkančias socialines paslaugas bendruomenėje. Turtas įsigytas 2020 m. gruodžio mėnesį, šiuo metu planuojami būtinieji darbai turto pritaikymui neįgaliųjų poreikiams.

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Grupinių gyvenimo namų steigimas atitinka Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. birželio 29 d.  įsakymu Nr. A1-338 patvirtintą socialinių paslaugų įstaigų kapitalo investicijų strateginės krypties 1 kryptį: plėtoti socialines paslaugas, įgyvendinant perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems.