Paieška
*alt_site_homepage_image*

Globos namai "Užuovėja" vykdo mokymus pagal socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programą, patvirtintą Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas“ (programos kodas SD20240368). Mokymuose gali dalyvauti ne tik socialiniai darbuotojai, bet visi specialistai, kuriems ši tema aktuali. Mokymai vykdomi ir nuotoliniu, ir kontaktinu būdu.

Programos tipas: Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa.
Programos trukmė: 8 val, (3 val. teorinės, 5 val. praktinės).
Poreikis, naujumas ir aktualumas: Remiantis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, teisėsaugos institucijų, globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro statistiniais duomenimis, kasmet Lietuvoje nuo seksualinės prievartos nukenčia apie 300 vaikų. Mykolo Riomerio universiteto mokslininkų 2023 m. atlikto tyrimo „Seksualinės prievartos, patirtos vaikystėje, paplitimas Lietuvoje“ rezultatai rodo, kad bent vienos rūšies seksualinį smurtą vaikystėje bent kartą patyrė 15,9 proc. jaunų Lietuvos suaugusiųjų. Europos Tarybos duomenimis, 1 iš 5 vaikų Europoje tampa seksualinės prievartos auka. Šie skaičiai tikrojo nusikaltimų masto neatspindi dėl seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus būdingo latentiškumo.
Tyrimais patvirtinta, kad nuo seksualinės prievartos nukentėję vaikai nedrįsta apie tai pranešti suaugusiesiems, o suaugusiems, tarp jų ir socialiniams darbuotojams, trūksta žinių kaip atpažinti nukentėjusį vaiką bei kaip tinkamai reaguoti. Šiuos teiginius patvirtina ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktika.
Pastaruoju laikotarpiu seksualinio smurto prieš vaikus problematikai skiriama daug dėmesio, valstybiniu lygmeniu kuriami reagavimo ir pagalbos teikimo algoritmai, atnaujinami teisės aktai, stebimas ir padidėjęs žiniasklaidos dėmesys.
Žinios apie seksualinio smurto atpažinimą bei reagavimą į jį yra vienas pagrindinių veiksnių, padedančių stabdyti seksualinę prievartą prieš vaikus bei didina savalaikės pagalbos teikimo vaikui tikimybę. Atsižvelgiant į tai, jog socialiniai darbuotojai teikia paslaugas vaikams, šeimoms, itin svarbu, kad jie turėtų pakankamai žinių ir praktinių įgūdžių reaguojant į seksualinės prievartos atvejus.
Programos uždaviniai:
*Apibrėžti seksualinio smurto prieš vaikus sampratą;
*Palyginti natūralią vaikų seksualinę raidą su sutrikdyta;
*Identifikuoti pagrindinius seksualinio smurto prieš vaikus požymius:
*Apibrėžti tinkamus reagavimo būdus, įtarus, kad vaikas galimai nukentėjęs nuo seksualinės prievartos;
*Pristatyti specializuotas institucijas, teikiančias pagalbą nuo seksualinės prievartos nukentėjusiems vaikams.

Išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai