Paieška
*alt_site_homepage_image*

Globos namai "Užuovėja" vykdo mokymus pagal socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programą, patvirtintą Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas“ (programos kodas SD20180104). Mokymuose gali dalyvauti ne tik socialiniai darbuotojai, bet visi specialistai, kuriems ši tema aktuali. Mokymai vykdomi ir nuotoliniu, ir kontaktinu būdu.

Programos tipas: Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa.
Programos trukmė: 8 val, (5 val. teorinės, 3 val. praktinės).
Poreikis, naujumas ir aktualumas: Tyrimais patvirtinta, kad 1 iš 5 vaikų Europoje tampa seksualinės prievartos auka. Nukentėję vaikai dažniausiai nedrįsta apie tai pranešti suaugusiesiems arba nesupranta, jog yra išnaudojami, o ir suaugusieji stokoja gebėjimo atpažinti nukentėjusį vaiką bei drąsos informuoti teisėsaugos pareigūnus apie galimai įvykusį nusikaltimą. Pastaruoju metu žiniasklaidoje vis daugiau kalbama apie vaikų patiriamą seksualinę prievartą, visuomenėje girdima vis daugiau diskusijų šia tema, tai įrodo, kad ši problema tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra itin aktuali, todėl svarbu žinoti, kaip atpažinti vaikų seksualinę prievartą bei kaip elgtis ją atpažinus.
Programos tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų seksualinio smurto prieš vaikus atpažinimui bei tinkamam reagavimui.
Programos uždaviniai:
*Apibrėžti seksualinio smurto prieš vaikus sampratą;
*Palyginti natūralią vaikų seksualinę raidą su sutrikdyta;
*Identifikuoti pagrindinius seksualinio smurto prieš vaikus požymius:
*Apibrėžti tinkamus reagavimo būdus, įtarus, kad vaikas galimai nukentėjęs nuo seksualinės prievartos;
*Pristatyti specializuotas institucijas, teikiančias pagalbą nuo seksualinės prievartos nukentėjusiems vaikams.

Išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai