Paieška
*alt_site_homepage_image*

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas globos namuose „Užuovėja“ vykdo Dovilė Boguševičienė. Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, dalyvauja sprendžiant visus klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga, ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Globos namuose „Užuovėja“, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu dovile.boguseviciene@compleg.lt arba telefonu +370 686 40388.

Bendrosios asmens duomenų tvarkymo globos namuose „Užuovėja“ taisyklės
Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę forma
Privatumo politika
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka