Paieška
*alt_site_homepage_image*

Globos namai „Užuovėja“ yra valstybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Įstaigoje buvo teiktos paslaugos nepilnametėms motinoms bei jų vaikams, socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims (moterims) su proto ir/ar psichikos negalia ir jų vaikams, tačiau šios paslaugos globos namuose „Užuovėja“ nebeteikiamos.

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre teikiamos trumpalaikės kompleksinės paslaugos vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir jų šeimos nariams.

Įstaigoje aktyviai plėtojama profesinių kompetencijų tobulinimo veikla. 2018 metais Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtino socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos programą „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas“, sulaukusią itin didelio specialistų susidomėjimo. 2019 m. parengta ir patvirtinta profesinės kompetencijos tobulinimo programa „Seksualinė prievarta prieš proto ir/ar psichikos negalią turinčius suaugusius asmenis: prevencija ir pagalba“, Mokymai pagal minimas programas vykdomi ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu. 

Šalia akredituotų profesinės kompetencijos tobulinimo programų, globos namų „Užuovėja“ iniciatyva vyksta šviečiamojo pobūdžio susitikimai su įvairių sričių specialistais, skirti vaikų apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo. Vykdomi ir edukaciniai, prevenciniai užsiėmimai vaikams, kuriuose mokoma kūno saugumo taisyklių, saugaus naudojimosi internetu, siekiant apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos. Įsteigtas Edukacinis centras.

Globos namai „Užuovėja“ yra inovatyvi įstaiga, atliepianti bendras europines tendencijas bei nebijanti pokyčių ir naujų veiklos sričių, kurios leistų teikti paslaugų gavėjų interesus atitinkančias paslaugas.

Įstaiga, teikdama paslaugas, siekia sklandaus ir produktyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo, organizuojami tarpžinybiniai susitikimai, atnaujintos bendradarbiavimo sutartys su ligoninėmis, Valstybine teismo medicinos tarnyba, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei kt. Stebimi teigiami tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatai, turintys svarios įtakos kokybiškam paslaugų teikimui bei paslaugų gavėjų interesų užtikrinimui.

Globos namai „Užuovėja“, ieškodami iškilusių problemų sprendimo būdų, yra komunikabilūs ir lankstūs, visuomet dėmesingai ir operatyviai reaguojantys į susiklosčiusias situacijas, siekiantys pelnyti paslaugų gavėjų bei kolegų pagarbą ir pasitikėjimą.