RAMYBĖ

Dvasios ramybė – geriausias vaistas nelaimėje. – Plautas.

DŽIAUGSMAS

Džiaugsmas visada yra mumyse, jo negalima sukelti dirbtinai, jį galime tik atverti ir pajusti, bet galime ir užgesinti - Sokratas

 

Globos namuose “Užuovėja” teikiama laikino atokvėpio paslauga

Informuojame, jog globos namuose "Užuovėja" teikiama laikino atokvėpio paslauga suaugusioms moterims su proto ir/ar psichikos negalia. Šiai paslaugai teikti įstaigoje įsteigtos 7 vietos. 

Socialinės globos įstaigoje teikiama laikino atokvėpio paslauga, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose prižiūri, globoja kartu gyvenančias suaugusias moteris su proto ir/ar psichikos negalia, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius.

Atkreipiame dėmesį, kad globos namuose "Užuovėja" laikino atokvėpio paslauga nėra teikiama moterims, kurioms nustatytas slaugos poreikis.

Laikino atokvėpio paslaugos kaina parai vienam suaugusiam asmeniui su negalia 29,67 Eur, o  suaugusiam asmeniui su sunkia negalia 31,67 Eur.

Laikino atokvėpio paslaugos aprašymas

 

Informacija įstaigos gyventojų artimiesiems

Informuojame, kad Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo laikotarpiu, įstaigos gyventojus gali lankyti tik galimybių paso reikalavimus atitinkantys asmenys (išimtis taikoma tik dėl terminalinės sveikatos būklės gyventojų).

Lankytojai, lankymo laiką bei trukmę privalo suderinti iš anksto su globos namų socialiniais darbuotojais, kreipdamiesi įstaigos interneto svetainėje www.uzuoveja.lt nurodytais telefono numeriais arba el. paštu.

Lankymo metu lankytojai privalo naudoti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (išskyrus vaikus iki 6 metų amžiaus) bei užėję į įstaigos teritoriją dezinfekuotis rankas.

Atnaujintas kontaktinių paslaugų teikimas Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre

Atnaujinamas vaikų priėmimas į globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, COVID-19 plitimo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Registracija vykdoma kreipiantis šiais telefonų numeriais: 8 672 93677, 8 672 93649, 8 607 82811.

Globos namai “Užuovėja” steigia antruosius grupinio gyvenimo namus

Globos namai „Užuovėja“ neskelbiamų derybų būdu Vilniaus miesto savivaldybėje įsigijo nekilnojamąjį turtą globos namų veiklai vykdyti (ilgalaikės socialinės globos teikimui, steigiant grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia). Tai jau antrieji globos namų „Užuovėja“ grupinio gyvenimo namai, skirti užtikrinti neįgaliųjų asmenų individualius poreikius atitinkančias socialines paslaugas bendruomenėje. Turtas įsigytas 2020 m. gruodžio mėnesį, šiuo metu planuojami būtinieji darbai turto pritaikymui neįgaliųjų poreikiams.

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Grupinių gyvenimo namų steigimas atitinka Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. birželio 29 d.  įsakymu Nr. A1-338 patvirtintą socialinių paslaugų įstaigų kapitalo investicijų strateginės krypties 1 kryptį: plėtoti socialines paslaugas, įgyvendinant perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems.

 

Globos namai “Užuovėja” neskelbiamų derybų būdu Vilniaus m. savivaldybėje perka gyvenamąjį namą su jam priklausančiu žemės sklypu, globos namų veiklai vykdyti

Globos namai „Užuovėja“ (toliau – globos namai) neskelbiamų derybų būdu Vilniaus miesto savivaldybėje perka gyvenamąjį namą su jam priklausančiu žemės sklypu, globos namų veiklai vykdyti (ilgalaikės socialinės globos teikimui, steigiant grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia).

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Grupinių gyvenimo namų steigimas atitinka Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. birželio 29 d.  įsakymu Nr. A1-338 patvirtintą socialinių paslaugų įstaigų kapitalo investicijų strateginės krypties 1 kryptį: plėtoti socialines paslaugas, įgyvendinant perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems.

Pirkimo objektas: perkamas gyvenamasis namas su jam priklausančiu žemės sklypu grupinio gyvenimo namų steigimui Vilniaus miesto teritorijoje, ne mažesnis kaip 170 kv. m. naudingojo patalpų ploto su suformuotu žemės sklypu, kurio paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentai išduodami nemokamai darbo dienomis ir valandomis globos namuose „Užuovėja“, adresu Palydovo g. 29A. Informacija teikiama tel.: 8 52 485303, el. p. info@uzuoveja.lt

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: pasiūlymai ir parduodamų gyvenamųjų namų su žemės sklypu dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, laikantis „Globos namų „Užuovėja“ nekilnojamojo turto grupinio gyvenimo namų steigimui pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygų“. Paraiškos priimamos iki 2020 m. lapkričio mėn. 18 d., 12 val. globos namuose „Užuovėja“, adresu Palydovo g. 29A.

Paraiškų pateikimo tvarka: kandidatas pateikia nustatytos formos pasiūlymą, nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijas ir (ar) kitus dokumentus užklijuotame voke su užrašu „Nekilnojamojo turto pirkimui“, nurodant kandidato rekvizitus. Pasiūlymas ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis data ir laikas: 2020-11-18, 14:00 val.

Su pirkimo dokumentais galima susipažinti globos namų „Užuovėja“ interneto sveitainėje adresu www.uzuoveja.lt.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 8 52 485303, 8618 77520.

Informacijos paskelbimo data: 2020-11-16.

* 2021-01-25. Atkreipiame dėmesį, kad šis skelbimas yra informacinio pobūdžio, patalpintas visuomenės informavimo tikslais, bet ne kaip pirkimo procedūrų dokumentas. Atsiprašome už skelbime esančią žmogiškojo faktoriaus klaidą: vietoj „ne mažesnis kaip 170 kv. m. naudingojo patalpų ploto“ turi būti „ne mažesnis kaip 170 kv. m. bendro patalpų ploto“.

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Apsauga

Reaguodami į LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, laikinai nepriimame globos namų gyventojų lankytojų!

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:

tel. nr. 8 5 2124098

el. paštu info@nvsc.lt arba  užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Seksualinis smurtas prieš vaikus – kaip atpažinti ir padėti?

http://www.tv3.lt/m/naujiena/890309/seksualinis-smurtas-pries-vaikus-kaip-atpazinti-ir-padeti

ĮSAKYMAS DĖL KOMPLEKSINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKAMS, GALIMAI NUKENTĖJUSIEMS NUO SEKSUALINIO IŠNAUDOJIMO, REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo Ministro 2016 m. liepos 14 d. Įsakymo Nr. A1-353 "Dėl kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo

Kompleksinės pagalbos teikimo vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, rekomendacijos.

Aktualu

Seksualinį smurtą patyrę vaikai nebekeliaus po institucijų kabinetus

Skaitykite daugiau: Seksualinį smurtą patyrę vaikai nebekeliaus po institucijų kabinetus | Alfa.lt http://www.alfa.lt/straipsnis/49916205/seksualini-smurta-patyre-vaikai-nebekeliaus-po-instituciju-kabinetus#ixzz3qZFK6fjs

PROJEKTAS „VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, PAGALBOS CENTRO STEIGIMAS”

menu_logo

 

Apie projektą2014 m. liepos 01 d. buvo pasirašyta „VAIKŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS, PAGALBOS CENTRO STEIGIMAS (Nr. 2014/4-9-8) įgyvendinimo sutartis. Projektas vykdomas pagal 2009- 2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 “Rizikos grupės vaikai ir jaunimas” priemonę. Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis kartu su partneriu – Islandijos vyriausybine vaiko teisių apsaugos agentūra „Barnaverndarstofa“.