RAMYBĖ

Dvasios ramybė – geriausias vaistas nelaimėje. – Plautas.

DŽIAUGSMAS

Džiaugsmas visada yra mumyse, jo negalima sukelti dirbtinai, jį galime tik atverti ir pajusti, bet galime ir užgesinti - Sokratas

 

Informacija gyventojų artimiesiems

Švelnėjant karantino sąlygoms, keičiasi gyventojų lankymo tvarka.
Gyventojų lankymo tvarka 2021-04-26

Atnaujintas kontaktinių paslaugų teikimas Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre

Atnaujinamas vaikų priėmimas į globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, COVID-19 plitimo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Registracija vykdoma kreipiantis šiais telefonų numeriais: 8 672 93677, 8 672 93649, 8 607 82811.

Globos namai “Užuovėja” steigia antruosius grupinio gyvenimo namus

Globos namai „Užuovėja“ neskelbiamų derybų būdu Vilniaus miesto savivaldybėje įsigijo nekilnojamąjį turtą globos namų veiklai vykdyti (ilgalaikės socialinės globos teikimui, steigiant grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia). Tai jau antrieji globos namų „Užuovėja“ grupinio gyvenimo namai, skirti užtikrinti neįgaliųjų asmenų individualius poreikius atitinkančias socialines paslaugas bendruomenėje. Turtas įsigytas 2020 m. gruodžio mėnesį, šiuo metu planuojami būtinieji darbai turto pritaikymui neįgaliųjų poreikiams.

Pirkimas vykdytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Grupinių gyvenimo namų steigimas atitinka Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. birželio 29 d.  įsakymu Nr. A1-338 patvirtintą socialinių paslaugų įstaigų kapitalo investicijų strateginės krypties 1 kryptį: plėtoti socialines paslaugas, įgyvendinant perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems.

 

Informacija gyventojų artimiesiems

Informuojame, jog karantino galiojimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, globos namų "Užuovėja" gyventojų lankymas yra draudžiamas, tačiau įstaiga užtikrina artimųjų atneštų/atsiųstų daiktų perdavimą gyventojams. Siuntiniuose neturi būti greitai gendančių produktų. Maisto produktai turi būti sandariose pakuotėse, kurias galima dezinfekuoti, nepažeidžiant jose esančio turinio. Daiktai (ne maisto produktai), kurių negalima dezinfekuoti, bus perduodami gyventojams po laikotarpio, per kurį, atsižvelgiant į skelbiamas rekomendacijas bei tyrimų rezultatus, ant paviršių esantis COVID-19 virusas tampa negyvybingas.

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro veikla karantino laikotarpiu

Informuojame, jog karantino galiojimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu stabdomas vaikų priėmimas į Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą. Paslaugos kontaktiniu būdu bus teikiamos tik ypatingos skubos atvejais (teismo medicinos eksperto apžiūra, teisinė vaiko apklausa, prievarta prieš mažametį vaiką artimoje aplinkoje, kuomet nėra kitų pagalbos alternatyvų). Būtinybė teikti konktaktines paslaugas vertinama kiekvienu atveju individualiai. 

Pažymime, kad psichologinis vaikų, tėvų konsultavimas bei pagalba paslaugas teikiantiems specialistams vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinėms konsultacijoms kviečiame registruotis šiais telefonų numeriais 8 672 93677, 8 672 93649, 8 607 82811.

Globos namai “Užuovėja” neskelbiamų derybų būdu Vilniaus m. savivaldybėje perka gyvenamąjį namą su jam priklausančiu žemės sklypu, globos namų veiklai vykdyti

Globos namai „Užuovėja“ (toliau – globos namai) neskelbiamų derybų būdu Vilniaus miesto savivaldybėje perka gyvenamąjį namą su jam priklausančiu žemės sklypu, globos namų veiklai vykdyti (ilgalaikės socialinės globos teikimui, steigiant grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia).

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Grupinių gyvenimo namų steigimas atitinka Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. birželio 29 d.  įsakymu Nr. A1-338 patvirtintą socialinių paslaugų įstaigų kapitalo investicijų strateginės krypties 1 kryptį: plėtoti socialines paslaugas, įgyvendinant perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems.

Pirkimo objektas: perkamas gyvenamasis namas su jam priklausančiu žemės sklypu grupinio gyvenimo namų steigimui Vilniaus miesto teritorijoje, ne mažesnis kaip 170 kv. m. naudingojo patalpų ploto su suformuotu žemės sklypu, kurio paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentai išduodami nemokamai darbo dienomis ir valandomis globos namuose „Užuovėja“, adresu Palydovo g. 29A. Informacija teikiama tel.: 8 52 485303, el. p. info@uzuoveja.lt

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: pasiūlymai ir parduodamų gyvenamųjų namų su žemės sklypu dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, laikantis „Globos namų „Užuovėja“ nekilnojamojo turto grupinio gyvenimo namų steigimui pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygų“. Paraiškos priimamos iki 2020 m. lapkričio mėn. 18 d., 12 val. globos namuose „Užuovėja“, adresu Palydovo g. 29A.

Paraiškų pateikimo tvarka: kandidatas pateikia nustatytos formos pasiūlymą, nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijas ir (ar) kitus dokumentus užklijuotame voke su užrašu „Nekilnojamojo turto pirkimui“, nurodant kandidato rekvizitus. Pasiūlymas ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis data ir laikas: 2020-11-18, 14:00 val.

Su pirkimo dokumentais galima susipažinti globos namų „Užuovėja“ interneto sveitainėje adresu www.uzuoveja.lt.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 8 52 485303, 8618 77520.

Informacijos paskelbimo data: 2020-11-16.

* 2021-01-25. Atkreipiame dėmesį, kad šis skelbimas yra informacinio pobūdžio, patalpintas visuomenės informavimo tikslais, bet ne kaip pirkimo procedūrų dokumentas. Atsiprašome už skelbime esančią žmogiškojo faktoriaus klaidą: vietoj „ne mažesnis kaip 170 kv. m. naudingojo patalpų ploto“ turi būti „ne mažesnis kaip 170 kv. m. bendro patalpų ploto“.

Atnaujinamas vaikų priėmimas į Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą

Nuo birželio 1 d. atnaujinamas vaikų priėmimas į globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą. Paslaugos bus teikiamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, COVID-19 plitimo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Vaikų registracija vykdoma nuo birželio 1 d. kreipiantis šiais telefonų numeriais: 8 672 93677, 8 672 93649, 8 607 82811.

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro psichologai konsultuoja nuotoliniu būdu

Vaikų priėmimas į Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą laikinai sustabdytas (išskyrus ypatingos skubos atvejus), tačiau psichologai konsultuoja nuotoliniu būdu. Internetinio ryšio priemonėmis bei telefonu teikiame nemokamas konsultacijas tiek specialistams, tiek privatiems asmenims. Darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00 – 16:45 val., penktadieniais 8:00 – 15:30 val.) konsultuoja psichologai, o visą parą 7 dienas per savaitę kviečiame kreiptis į budintį specialistą. 

Budintis specialistas 8 675 19244, 8 675 59443
Psichologė Ieva Šukelienė 8 672 93677
Psichologė Silvija Milimavičiūtė 8 607 82811
Psichologė Rūta Urbaitytė 8 672 93649
Psichologė Vilma Paliaukienė 8 618 77520

Įstaigos darbuotojai bus pasiekiami mobiliaisiais telefonais

Globos namai „Užuovėja“, vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo", pagal galimybes organizuoja darbą nuotoliniu būdu. Norinčius susisiekti su įstaigos darbuotojais, kviečiame skambinti kontaktuose nurodytais mobiliaisiais telefonais bei susisiekti elektroniniu paštu. 

Laikinai stabdomas vaikų priėmimas į Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą

DĖMESIO!

capture1
Globos namai „Užuovėja“, vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu "Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių", laikinai stabdo vaikų priėmimą į Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą (išskyrus ypatingos skubos atvejus). Vaikai nebus priimami karantino galiojimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu.

Informacija dėl vaikų priėmimo į Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centrą bus skelbiama interneto svetainėje www.uzuoveja.lt