Vidaus tvarkos taisyklės

Globos namų ,,Užuoveja"  darbuotojų  vidaus darbo tvarkos taisyklės.
parsisiųsti Adobe PDF formate